fbpx

VÄLKOMMEN TILL

Familjevårdsstiftelsen i Göteborg

Familjevårdsstiftelsen är en religiöst och politiskt obunden stiftelse utan vinstintressen. Vi finns vid Nya Varvet i Göteborg och har sedan starten 1987 arbetat med familjehemsboende, psykoterapi och familjeterapi i frånvaro av psykiatriska diagnoser och manualer. Till oss kommer vuxna, ungdomar och familjer som har behov av familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang. Vi som arbetar på Familjevårdsstiftelsen är engagerade och erfarna psykoterapeuter, psykologer och socialarbetare.

Helhet och samverkan är nyckelbegrepp för oss. Det innebär att vi alltid arbetar tillsammans i team bestående av klienten, dennes nätverk, familjehem, handledare och terapeut. Delaktighet är ett annat centralt begrepp för oss. En faktisk delaktighet bygger på ansvar och förtroende. Vi försöker på olika sätt skapa rum för detta. I teamet har var och en ett personligt ansvar. I arbetsmodellen ingår återkommande samtal och möten i terapirummet, under handledning, på team och i andra viktiga sammanhang.

Vi söker familjehem, se annons…