Therése

Therése är tillsammans med sin man Tom familjehem, och de har en stor familj som består av både biologiska barn samt barn och ungdomar som bor hos familjen under en tid. Genom åren har olika människor bott hemma hos familjen, både mammor med barn samt ungdomar. ”… många har jag kontakt med även idag, det är jätteroligt att man vet att man har gjort skillnad.” säger Therése. Hon tycker att det är bra att man på Familjevårdsstiftelsen arbetar i team runt den som bor hemma hos en, där alla har sin egen person att vända sig till. Detta gör att man inte behöver gå och hålla på svåra saker i flera veckor, utan det kan bli något att jobba med i stället. Therése tycker att man lär sig mycket om sig själv genom att vara familjehem, olika saker kan bli tydliga och man får möjlighet att vrida och vända på dem tillsammans med teamet.