fbpx

Vår styrelse har 5 ordinarie ledamöter och ett adjungerat familjehem:

Björn Holmberg, ordförande, leg psykoterapeut-familjeterapi, psykoterapihandledare och utbildare

Bengt Lofter, ekonom

Annika Kummel, utbildad lärare och rektor på en skola på Norra Hisingen

Agneta Borgare, läkare med specialitet psykiatri samt leg psykoterapeut

Maria Rosendahl, förskolelärare, leg psykoterapeut och personalens representant

Olle Jideborn, familjehemmens representant