fbpx

Vår styrelse har 5 ordinarie ledamöter och ett adjungerat familjehem:

Bengt Lofter, ordförande sedan några år, ekonom

Annika Kummel, utbildad lärare och rektor på en skola på Norra Hisingen

Björn Holmberg, leg psykoterapeut-familjeterapi, psykoterapihandledare och utbildare

Agneta Borgare, läkare med specialitet psykiatri samt leg psykoterapeut

Maria Rosendahl, förskolelärare, leg psykoterapeut och personalens representant

Olle Jideborn, familjehemmens representant