Styrelsen

Vår styrelse har 5 ordinarie ledamöter och ett adjungerat familjehem:

Bengt Lofter, ekonom

Björn Holmberg, ordförande, leg psykoterapeut-familjeterapi, psykoterapihandledare och utbildare

Olle Jideborn, familjehemmens representant

Joakim Larsson, socionom, leg psykoterapeut och personalens representant

Maribel Basualdo Raneskog, socionom, arbetar på Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen i Västra Götaland

Agneta Borgare, läkare med specialitet psykiatri samt leg psykoterapeut