Vår arbetsmodell

Vår arbetsmodell kan enkelt beskrivas som familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang. Grundstrukturen i vår arbetsmodell är alltid densamma. Ett boende för klienten i familjehemmet utgör en del av modellen och terapisamtal med en av Familjevårdsstiftelsens terapeuter utgör en annan. Navet i vår modell är teamet.

Teamet utgörs av klienten, ett familjehem, en handledare till familjehemmet och klientens terapeut som är ansvarig för behandlingsprocesserna. Vi träffas en gång i månaden på Familjevårdsstiftelsens kontor i Göteborg. Ofta bjuds socialsekreteraren in och ibland även andra viktiga personer. Finns de biologiska föräldrarna med så ingår även de i teamet. Här förs våra olika berättelser samman och vi kan arbeta tillsammans utifrån våra olika perspektiv.

”Vad är viktigt för var och en att få prata om idag?”
”Hur har ni det därhemma?”
”Hur ska vi tillsammans förstå det här?”

Här ryms stort och smått, allvar och skratt, vardagsfrågor och det som också är riktigt svårt. Vi försöker att skapa en avslappnad atmosfär, vi fikar och vi talar om det som är aktuellt just nu men alltid med ett stort allvar i botten. Tillsammans sätter vi ut riktningen vidare.Sättet att arbeta tillsammans hjälper systemet att förstå och rymma olikheter, komplexitet och motsättningar. Klientens egen historia och livsberättelse behöver få ta plats och bli tydlig. Dessa processer tar tid, ofta mer än ett år då det tar tid att hitta ett nytt sätt att leva. Många som kommer till oss behöver hitta rutiner, ta igen det man har missat, skapa nya relationer, återknyta gamla relationer, våga tro på sig själv och lita på sin omgivning. Om det får lov att ta tid skapas förutsättningar för en framtid där man inte behöver vara hänvisad till att få och ta emot hjälp. Det skapar förutsättningar för att forma sitt eget liv.

Vår erfarenhet har visat att den här modellen skapar ett hållande på flera sätt. Ingen lämnas ensam, alla har en egen person att vända sig till och samtidigt förs det som behövs samman när vi träffas allihop. Vi strävar efter öppenhet och att allas röst ska bli hörd.