Personal

Vi som jobbar på Familjevårdsstiftelsen delar tanken om att människor sitter ihop och påverkar samt påverkas av varandra. Vi är socionomer, psykologer, psykoterapeuter, beteendevetare, förskolelärare och administrativ personal som sida vid sida arbetar tillsammans. Alla skall ha någon, ingen skall lämnas utanför oavsett om man är uppdragsgivare eller klient. Nedan ser ni en presentation av var och en av oss på kontoret:

 

LIV BJERVED, socionom och leg psykoterapeut samt verksamhetschef för Familjevårdsstiftelsen.

Liv har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 1989 och varit med och format organisationen genom åren. Sedan 2015 är hon verksamhetsansvarig. Hon är legitimerad psykoterapeut på dynamisk grund och har ett särskilt intresse inom symboldrama. Innan arbetet på Familjevårdsstiftelsen har Liv arbetat på behandlingshem för människor med missbruksproblematik. Det är Liv som tar emot förfrågningar och nybesök hos oss tillsammans med Bosse och Karin.

Telefon: 031-69 84 06
Mail: liv@familjevardsstiftelsen.se

 

MARIA ROSENDAL, förskolepedagog och leg psykoterapeut

Maria har arbetat med barn, ungdomar och familjer i många år och har en psykoterapeutexamen med inriktning emot familjeterapi. Till Familjevårdsstiftelsen kom hon 2001 efter att ha arbetat på Stödcentrum efter diskoteksbranden. Maria är vidareutbildad i klinisk hypnos med särskild inriktning på psykisk traumatisering. Maria är också en av oss som är utbildad i gamla Kälvestensmodellen. Maria har också en hund som heter Stella som ofta är med och arbetar på kontoret.

Telefon: 031-69 84 02
Mail: maria@familjevardsstiftelsen.se

 

JOAKIM LARSSON, socionom och leg psykoterapeut

Joakim har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 2001 och har innan det erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer inom socialtjänst och på behandlings- och utredningshem. Han har sin utbildning inom psykodynamisk och kognitiv barn- och ungdoms psykoterapi. Joakim har särskild kompetens kring migration och trauma och håller ofta föreläsningar utifrån sin stora erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn.

Telefon: 031-69 84 03
Mail: joakim@familjevardsstiftelsen.se

 

BO RUNDBERG, socionom

Systemteoretiskt utbildad med ett stort intresse för detta perspektiv. Bosse är en av flera som håller liv i samforskningsperspektivet på Familjevårdsstiftelsen. Bosse har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 2003 och har innan det många års erfarenhet av arbete på institutioner och av medlevarskap. Bosse är särskilt intresserad av gruppsamtal och handledning. Tillsammans med Liv är det Bosse som tar emot vid nybesök.

Telefon: 031-69 84 17
​Mail: bosse@familjevardsstiftelsen.se 

 

IDA LINDAHL, leg psykolog – Tjänstledig från 10/7-23

Ida inriktade sig under psykologutbildningen på barn- och ungdomspsykologi och ägnar sig gärna åt barnterapi i det dagliga arbetet. Hon har kunskap inom såväl psykodynamisk terapi som KBT men med hjärtat i den dynamiska skolan. Ida började arbeta på Familjevårdsstiftelsen direkt efter psykologutbildningen 2013 och har genomfört sin PTP-tjänst här.

Telefon:
​Mail:

 

CARL OTTO HOLM, terapeut

Carl Otto är psykologutbildad och arbetar på Familjevårdsstiftelsen sedan 2017. Han har flerårig erfarenhet från öppen och slutenvårdspsykiatri. Åren innan han började på Familjevårdsstiftelsen har han arbetat med familjeutredning och familjebehandling på institution där han fördjupat sig i det systemteoretiska perspektivet. Carl Otto har erfarenhet att hålla föreläsningar om anknytnings- och mentaliseringsteori och han framhåller gärna betydelsen av föräldraarbete i våra uppdrag på Familjevårdsstiftelsen.

Telefon: 031-69 79 50
Mail: carlotto@familjevardsstiftelsen.se

 

TOMAS CARLSSON, socionom och leg. psykoterapeut

Tomas började på Familjevårdsstiftelsen 2017. Han kommer från 10 års arbete i öppenvårdspsykiatrin för vuxna inom Region Halland och innehar också en legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.. Han har även varit verksam inom den somatiska vården samt på institution. Tomas är systemiskt vidareutbildad och har ett brett intresse för samhällsfrågor.

Telefon: 031-69 79 51
Mail: tomas@familjevardsstiftelsen.se

 

ULLA-KARIN LITTORIN, socionom och leg. psykoterapeut samt biträdande verksamhetschef för Familjevårdsstiftelsen

Ulla-Karin är socionom och vidareutbildad inom systemisk/narrativ terapi. Hon började på Familjevårdsstiftelsen under 2019 och har tidigare arbetat många år inom Göteborgs stad på en samtalsmottagning för personer med missbruksproblematik.

Telefon: 031-69 79 52
Mail: Ulla-karin@familjevardsstiftelsen.se

 

JULIA OLANDER, beteendevetare – Föräldraledig från 19/6-23

Julia har en grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi och har ett engagemang inom kvinnojoursrörelsen bakom sig, där hon arbetat på två olika kvinnojourer med allt från samtalsstöd till föreläsningar och utbildningar. Julia arbetar på Familjevårdsstiftelsen sedan 2020.

Telefon:
Mail:

 

KARIN FASTH, socionom – Vikariat framåt

Karin är utbildad socionom samt innehar en grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi. Karin har arbetat många år inom näringslivet och är intresserad av en mängd olika samhällsfrågor. Karin håller också i förfrågningar och nybesök tillsammans med Liv och Bosse förutom annat ordinarie arbete på kontoret.

Telefon: 031-698405
Mail: karin@familjevardsstiftelsen.se

 

LENA LUNDQVIST, samordnare och administratör

Lena samordnar administrationen på Familjevårdsstiftelsen och började här 1998. Hon arbetar bland annat med ramavtal, rekrytering av familjehem, arrangerar familjehemsträffar och mycket annat.

Telefon: 031-69 84 18
​Mail: lena@familjevardsstiftelsen.se

 

ULRIKA HELLSTRÖM OLSSON, redovisningsekonom

Ulrika är den som arbetar med stiftelsens ekonomi samt hjälper ibland våra klienter med ekonomisk vägledning. Hon började på Familjevårdsstiftelsen 2018.

Telefon: 031-69 84 15
Mail: ulrika@familjevardsstiftelsen.se