fbpx

LIV BJERVED, socionom och leg psykoterapeut samt verksamhetschef för Familjevårdsstiftelsen.
Liv har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 1989 och varit med och format organisationen genom åren. Sedan 2015 är hon verksamhetsansvarig. Hon är legitimerad psykoterapeut på dynamisk grund och har ett särskilt intresse inom symboldrama. Innan arbetet på Familjevårdsstiftelsen har Liv arbetat på behandlingshem för människor med missbruksproblematik.
Det är Liv som tar emot förfrågningar och nybesök hos oss tillsammans med Bosse.

Telefon: 031-69 84 06
Mail: liv@familjevardsstiftelsen.se

MARIA ROSENDAHL, förskolepedagog, leg psykoterapeut med inriktning på familjeterapi
Maria har arbetat med barn, ungdomar och familjer i många år. Till Familjevårdsstiftelsen kom hon 2001 efter att ha arbetat på Stödcentrum efter diskoteksbranden.
Maria har en hund som heter Stella som ofta är med och arbetar på kontoret.

Telefon: 031-69 84 02
Mail: maria@familjevardsstiftelsen.se

JOAKIM LARSSON, socionom och leg psykoterapeut
Joakim har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 2001 och har innan det erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer inom socialtjänst och på behandlings- och utredningshem. Han har sin utbildning inom psykodynamisk och kognitiv barn- och ungdoms psykoterapi. Joakim har särskild kompetens kring migration och trauma och håller ofta föreläsningar utifrån sin stora erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn.

Telefon: 031-69 84 03
Mail: joakim@familjevardsstiftelsen.se

BO RUNDBERG, socionom
Systemteoretiskt utbildad med ett stort intresse för forskningsfrågor. Bosse bedriver samforsking på arbetet vi gör på Familjevårdsstiftelsen. Bosse har arbetat på Familjevårdsstiftelsen sedan 2003 och har innan det många års erfarenhet av arbete på institutioner och av medlevarskap. Bosse är särskilt intresserad av gruppsamtal och handledning. Tillsammans med Liv är det Bosse som tar emot vid nybesök.

Telefon: 031-69 84 17
​Mail: bosse@familjevardsstiftelsen.se 

ANNIKA DAHLIN, socionom – föräldraledig
Annika började arbeta på Familjevårdsstiftelsen 2008. Hon har tidigare erfarenhet av arbete på ungdomsinstitution och akutboende. Hon håller på att avsluta sin grundläggande psykoterapiutbildning inom systemisk narrativ terapi.

Telefon: 031-69 84 05
Mail: annika@familjevardsstiftelsen.se

IDA LINDAHL, leg psykolog
Ida inriktade sig under psykologutbildningen på barn- och ungdomspsykologi och ägnar sig gärna åt barnterapi i det dagliga arbetet. Hon har kunskap inom såväl psykodynamisk terapi som KBT men med hjärtat i den dynamiska skolan. Ida började arbeta på Familjevårdsstiftelsen direkt efter psykologutbildningen 2013 och har genomfört sin PTP-tjänst här.

Telefon: 031-69 85 03
​Mail: ida@familjevardsstiftelsen.se

CARL OTTO HOLM, terapeut och familjehemshandledare
Carl Otto är psykologutbildad terapeut och familjehemshandledare på Familjevårdsstiftelsen sedan 2017. Han har flerårig erfarenhet från öppen och slutenvårdspsykiatri. Åren innan han började på Familjevårdsstiftelsen har han arbetat med familjeutredning och familjebehandling på institution där han fördjupat sig i det systemteoretiska perspektivet. Carl Otto har erfarenhet att hålla föreläsningar om anknytnings- och mentaliseringsteori och han framhåller gärna betydelsen av föräldraarbete i våra uppdrag på Familjevårdsstiftelsen.

Telefon: 031-69 79 50
Mail: carlotto@familjevardsstiftelsen.se

TOMAS CARLSSON, socionom
Tomas började på Familjevårdsstiftelsen 2017. Han kommer från 10 års arbete i öppenvårdspsykiatrin för vuxna inom Region Halland, där han arbetat som kurator. Han har även varit verksam inom den somatiska vården samt på institution. Tomas är systemiskt vidareutbildad och har ett brett intresse för samhällsfrågor.

Telefon: 031-69 79 51
Mail: tomas@familjevardsstiftelsen.se

ULLA-KARIN LITTORIN, socionom
Ulla-Karin är socionom och vidareutbildad inom systemisk/narrativ terapi. Hon började på Familjevårdsstiftelsen under 2019 och har tidigare arbetat många år inom Göteborgs stad på en samtalsmottagning för personer med missbruksproblematik.

Telefon: 031-697952
Mail: Ulla-karin@familjevardsstiftelsen.se

JULIA OLANDER, beteendevetare
Julia vikarierar för Annika som är föräldraledig. Hon har en grundläggande utbildning i psykodynamisk terapi och har ett engagemang inom kvinnojoursrörelsen bakom sig, där hon arbetat på två olika kvinnojourer med allt från samtalsstöd, medfölj till olika myndigheter samt föreläsningar och utbildningar.

Telefon: 031-698413
Mail: julia@familjevardsstiftelsen.se

LENA LUNDQVIST, samordnare och administratör
Lena samordnar administrationen på Familjevårdsstiftelsen och började här 1998. Hon arbetar bland annat med ramavtal, rekrytering av familjehem, arrangerar familjehemsträffar och mycket annat.

Telefon: 031-69 84 18
​Mail: lena@familjevardsstiftelsen.se

ULRIKA HELLSTRÖM OLSSON, redovisningsekonom
Ulrika är den som arbetar med stiftelsens ekonomi samt hjälper ibland våra klienter med ekonomisk vägledning. Hon började på Familjevårdsstiftelsen 2018.

Telefon: 031-69 84 15
Mail: ulrika@familjevardsstiftelsen.se