Att bo i familjehem

Av olika skäl kan människor behöva bo i en annan familj under en tid i sitt liv. Till oss kommer både barn, ungdomar och vuxna, i vissa fall även en förälder med sitt/sina barn.  Man kan på olika sätt ha farit illa i livet vilket gjort att man har fått med sig svårigheter som man behöver hjälp att navigera i. Exempelvis kan man befinna sig i ett missbruk eller slita med psykisk ohälsa eller annat som är för tufft för att kunna ta sig igenom på egen hand.

I de flesta fall är det socialtjänsten som tar en första kontakt med oss på Familjevårdsstiftelsen på telefon. Vi träffas på ett förutsättningslöst nybesök tillsammans med klienten, viktiga personer som finns runt klienten, socialsekreterare och två terapeuter från Familjevårdsstiftelsen. På nybesöket är det vår ambition att ta reda på så mycket som möjligt om varandra. De som ska komma till oss behöver veta vad det innebär och vi behöver veta vad som kommer att krävas av oss. Socialtjänsten och andra inblandade behöver tillsammans formulera ett uppdrag. Inget bestäms direkt. Alla har ungefär en vecka att förbereda sitt svar.

Svarar vi alla ja till att arbeta tillsammans så inleds en förberedelsetid som i vanliga fall pågår i ungefär 5 veckor. En terapeut och en handledare på Familjevårdsstiftelsen utses. Under denna period träffas vi vanligtvis en gång i veckan för att lägga grunden för det arbete vi ska göra tillsammans med klient/er och nätverk. Under förberedelsetiden görs också ett besök i familjehemmet.

Efter de ca 5 veckorna av förberedande arbete flyttar klienten till familjehemmet och efter någon/några veckor följs den första tiden noggrant upp av teamet; klient, terapeut, familjehem och handledare.