Om oss

Familjevårdsstiftelsen är en religiöst och politiskt obunden stiftelse utan vinstintressen. Vi finns vid Nya Varvet i Göteborg och har sedan starten 1987 arbetat med familjehemsboende, psykoterapi och familjeterapi i frånvaro av psykiatriska diagnoser och manualer. Till oss kommer vuxna, ungdomar och familjer som har behov av familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang.

Historik

Familjevårdsstiftelsen startade i oktober 1987.  Grundaren var Carina Håkansson som har varit drivande i att utveckla Familjevårdsstiftelsen. Hon har skrivit artiklar, böcker och en doktorsavhandling om arbetet på Familjevårdsstiftelsen. Carina skapade också ett internationellt nätverk med kontakter i bl a Paraguay och USA. Carina arbetade i verksamheten fram till 2016 då hon startade en ny stiftelse – Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet.

Familjevårdsstiftelsen fick bidrag från Socialdepartementet att starta och utveckla en familjevårdsenhet i Västsverige som ett behandlingsalternativ för vuxna människor i ett narkotikamissbruk utifrån betänkandet Det förstärkta familjehemmet. I dåvarande styrelse satt bl a representanter från Kriminalvården, FMN och RFHL.

Vi kom att kalla vår modell Det Utvidgade Terapirummet och det är till stor del det samma som vi idag kallar Familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang. Modellen visade sig även vara ett gott alternativ till institutionsvård för unga.