Vem kan komma till oss?

Vi tar emot ungdomar, vuxna, familjer och ensamkommande ungdomar. Det är framförallt socialtjänsten som är vår uppdragsgivare. Till oss kommer man för att det finns problem som är så stora att man inte själv kan hantera situationen utan att få hjälp under en period i sitt liv.

De bekymmer man har kan se olika ut, vara omfattande och påverka det egna måendet och livet tillsammans med andra. Det behövs en radikal förändring och ett helhetsgrepp i en destruktiv och icke-funktionell livssituation.

Här är några exempel:

En man i 30-årsåldern har i flera år misslyckats med att ta ansvar i sitt liv. Korta perioder har varit bra men inledda relationer har brutits och följden har blivit isolation och utanförskap. Barndom och uppväxt är fyllda av övergivenhet och svek. Självmedicinering av olika slag förekommer. Inget jobb, ingen bostad och skulder känns övermäktigt.

En ung mamma med 2 små barn kommer från en institution. Sociala myndigheter är osäker på hur barnen har det. Hot om omhändertagande av barnen finns aktuell. Mamman lider av sviter från en dysfunktionell egen familj i barndom och uppväxt. Barnens far har egna bekymmer och våld har förekommit. Mamman behöver stöd för egen del och goda förebilder i föräldrarollen, barnen behöver tryggas i sin utveckling och nätverket behöver aktiveras eller nyskapas.

En ung tjej, 14 år, kan inte bo kvar hemma. Hon mår dåligt både fysiskt och psykiskt. Hon skadar sig själv.  BUP- kontakten har havererat, flickan och hennes familj behöver hjälp med sina relationer. Långsiktighet behövs för att komma tillrätta med problematiken.

En ungdom, kille eller tjej, kommer ensam till Sverige. Processen med Migrationsverket pågår. En god man eller tillförordnad vårdnadshavare har tillsammans med sociala myndigheter sett ett behov av en familj för barnet. Flykt och upplevelser från hemlandet och kapade relationer med anhöriga kräver mer än ett tryggt boende. Det behövs en gedigen kunskap om hur traumatiska upplevelser påverkar en människa och en omsorg anpassat till det som ger den unge möjlighet att förstå och ta tillvara sitt liv i Sverige.

En kille, 17 år är omhändertagen av sociala myndigheter för att ha hamnat i missbruk och det finns risk för tyngre droger och fortsatt kriminalitet. Kontakten med släkt och anhöriga är dålig och skolan har tagit stryk under flera år. Flera alternativ har prövats, institutioner och familjehem men problemen finns kvar.