Tomas och Ulla-Karins legitimationer

Ulla-Karin och Tomas är sedan årsskiftet klara med sin legitimationsutbildning till psykoterapeuter utifrån systemisk inriktning. Bevis om legitimation har kommit från Socialstyrelsen enligt nedan:
Här kan ni läsa Tomas och Ulla-Karins uppsats om intresse finns där de intervjuat biologiska föräldrar om deras erfarenhet att samarbeta med familjehem och Familjevårdsstiftelsen och hur detta samarbete ”görs” i praktiken. Uppsatsen heter: Jag är också en bit – Biologiska föräldrars beskrivning av samarbete med familjehem inom modellen familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang. Klicka här om ni vill läsa uppsatsen