Besök av professor Murphy Halliburton

I tisdags träffade Tomas och Bosse professor Murphy Halliburton från New York som är specialiserad på medicinsk antropologi. De pratade om kontext (sammanhangen) och dess betydelse för människan att hantera de svårigheter man står inför i sitt liv. Vi tackar Mr. Murphy för besöket och vi avslutar med ett löfte om att eventuellt kunna låna varandra i rätt sammanhang i framtiden.