Veckans kollegiala handledning

I det här rummet har vi kollegial handledning varje onsdag emellan 08:30-10:00. Alla terapeuter på Familjevårdsstiftelsen får hålla i handledningen i ungefär 3 månader åt gången och sätta sin prägel på ”hur” vi skall arbeta tillsammans med de jobb vi har inom verksamheten tills nästa terapeut tar vid och sätter sin prägel. En teoretisk utgångspunkt som vi använder oss av är att vi då arbetar med reflekterande processer. Grunden i det här är att deltagarna i samtalet intar två olika positioner som växelvis används. Dessa positioner är den talande samt lyssnande positionen och det blir således en modell att organisera samtalet kring för den som håller i handledningen. Den reflekterande processen är en förenkling av det reflekterande teamet, båda dessa teoretiska idéer härstammar från Tom Andersen och hans norska kollegor. För tillfället är det Carl-Otto Holm som välkomnar oss på onsdagarna och sätter sin prägel på hur vi arbetar med det som är viktigt för oss själva och verksamheten.