Familjehemsträff med utbildning i Traumamedveten omsorg

I helgen hade vi familjehemsträff på Reveljen i Göteborg. Just denna helg hade vi utbildning i Traumamedveten omsorg, och höll i utbildningen gjorde Malin från Rädda Barnen. Det var två dagar med viktigt innehåll och många spännande diskussioner. Mycket av innehållet gjorde också att våra familjehem fick syn på att mycket av deras sätt att både tänka och göra är delar av just traumamedveten omsorg. Tack Malin på Rädda Barnen och tack till alla som kom!