Glenda Fredman från England på besök i huset

Tisdagen den 16/4 kom Glenda med sin man Philip på besök till huset eftersom de befann sig i Sverige. Glenda har under många år handlett oss på Familjevårdsstiftelsen och vi ser henne som en medlem i vår utökade familj. Vi satt oss ner för ett samtal som Tomas ansvarade för och delade nu-situation med varandra och diskuterade också sätt att fortsätta hålla kontakten i framtiden. Vi avslutade det hela med gemensam lunch och kaffe innan det var dags att bryta upp för dagen.