Måndagsfika med psykoterapeut Marcus Westergren

26/1 hade vi måndagsfika med socionom och psykoterapeut Marcus Westergren. Vi pratade NPF och dess betydelse ur både ett individ och samhällsperspektiv där risken för dikena ”alltid” eller ”aldrig” är överhängande på många nivåer. Marcus kommer och pratar på vår nästa familjehemsträff, det ser vi fram emot!