Kom på infoträff 31/10!

Vi bjuder in till infoträff igen! Måndag 31/10 hos oss på Rengatan 8 i Göteborg.

Vill du veta mer om hur det är att vara familjehem? Kom med dina frågor så ska vi försöka svara. Det är även möjligt att vara med på länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ2OGYyYTctY2IxOS00YTJmLTlhYjYtOWQ0ZWU4MTNkZjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221188d5bf-0fa6-4e0f-acd2-89e3a3f4a626%22%2c%22Oid%22%3a%225f139310-0956-4616-9e4e-cd1d0387dc72%22%7d