Familjehemsträff 18-19 mars 2023

I helgen har vi haft familjehemsträff!

Det har vi två gånger per år och är ett tillfälle för våra familjehem samt personal att träffas, umgås, snacka, dela erfarenheter och lära oss nytt.

Denna gång blev vi klokare kring autism och NPF med hjälp av Marcus Westergren, verksam inom Barnhabiliteringen och Rädda Barnen. Tack Marcus för många intressanta tankar och synsätt!

Vi uppvaktade även två familjehem då de varit familjehem hos oss i 20 år.

Tack för en fin helg!