Styrelsemöte

Idag var det styrelsemöte för Familjevårdsstiftelsen. På grund av smittrisk har styrelsemötena under 2020 och början 2021 varit digitala. Därför var det extra roligt att alla ledamöterna kunde delta på plats, ordförande Björn Holmberg höll i mötet.