fbpx

Konferens i Norge, maj 2019

Vi blev tillfrågade om att vara huvudtalare på en konferens i Kristiansand 23-24 maj 2019 som skulle handla om samarbete för barns bästa.

Det var Karin Hildén som lyssnade på vårt seminarium på den Nordiska familjeterapikonferensen i Reykjavik 2017 som blev så intresserad och inspirerad av hur vi arbetar med biologiska föräldrar. Hon åkte hem till Familievernkontoret i Vest-Agder och berättade och kom sedan hit med en arbetsgrupp som var med oss i vårt arbete några dagar i januari 2019.

Konferensen samarrangerades av Bufetat Region Sør, Enhet for Fosterhjemstjenesten i Kristiansand och Familievernkontoret i Vest-Agder. Vi delade med oss av våra erfarenheter kring tre förälder-barn arbeten som var tillfrågade om de ville bidra med sina röster. Vi fick med oss film, bilder, målningar och berättelser som blev väldigt uppskattat.