fbpx

Detta har hänt

2018

En studiegrupp från Amsterdam besökte oss 12 december.

Fredagsföreläsning med Margaretha Regnér arrangerades 30 november.

Julfest för alla i Familjevårdsstiftelsen hölls på Lökeberg den 25 november.

Bosse, Ida och Mimmi höll workshop på Familjeterapikongress i Stockholm 4-5 oktober.

Familjehemsträff ägde rum på Eriksberg Bokenäs 13-14 oktober då vi gästades av psykiater Niklas Nygren.

Två studenter från internationella masterprogrammet i socialt arbete gjorde sin fältpraktik hos oss i september-oktober.

En grupp socialarbetare från Lettland gjorde ett studiebesök 7 september.

Fredagsföreläsning med Anna Gerge arrangerades 31 augusti.

17 maj hade vi invigningsmingel i vår tillbyggnad.

Familjehemsträff ägde rum på Eriksberg Bokenäs 17-18 mars då med KRIS och Kraftkällan som gäster.

I mars hade vi introduktionsutbildning för våra nya familjehem.

Under året har vi handlett grupper på Kris och Kraftkällan samt Agapes familjehem.

Gästfika har vi haft vid fem tillfällen under året.

 

2017

Vi deltog och höll workshop på Nordiska konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar i Göteborg 30 november-1 december.

Familjehemsträff ägde rum på Eriksberg Bokenäs 21-22 oktober då bl a Annika Kummel berättade om Giraffspråket.

Två studenter från internationella masterprogrammet i socialt arbete gjorde sin fältpraktik hos oss i september-oktober.

Vi deltog vid konferensen Meeting in the Middle i Reykjavik på Island 31 maj-3 juni. Mimmi, Bosse och Ida höll en workshop om arbetet på Familjevårdsstiftelsen.

Familjehemsträff ägde rum på Gullmarsstrand 18-19 mars och gästades av Lasse Mattila.